امکانات زیر سیستم کارانه تخصصی[ رایطب]


 

 

برخی امکانات کارانه تخصصی

 امکان تعیین سقف بیمه به تفکیک خدمت بیمه های مختلف

 امکان تعبین دستمزد پزشکان به صورت روزانه، جلسه ای به هر پزشک به تفکیک خدمات مختلف

 امکان تعیین حداقل کارانه به تفکیک پزشک

 مشاهده تعداد ویزیت ها به تفکیک بیمه به صورت روزانه  و محاسبه دریافتی نقدی و جمع کل دریافتی

 امکان مشاهده و محاسبه کارانه پزشکان  برای خدمات پاراکلینیک زیر سقف  بیمه و بالای سقف بیمه

 محاسبه کارانه پزشک به صورت جامع به صورت ماهیانه ،روزانه و حتی لحظه ای در عرض چندین ثانیه

جهت دریافت کاتالوگ اینجا کلیک کنید

نرم افزار درمانگاه

نرم افزار آزمایشگاه

نرم افزار تصویربرداری

نرم افزار داروخانه