کد خبر : 1244
دسته بندی : اخبار شرکت
تاریخ خبر : 1396/05/03

اطلاعیه شرکت فراپرواز هوشمند


بدینوسیله به اطلاع می رساند شرکت فراپرواز هوشمند از تاریخ 96/05/01 به مکان زیر انتقال یافت:

آدرس: باجک2-خیابان هلال احمر-پلاک5


کلمات کلیدی : سونوگرافی رادیولوژی مطب درمانگاه نرم افزار درمانگاه نرم افزار مطب دندانپزشکیMRIبیمارستان فیزیوتراپی هوشمند داروخانه نرم افزار هوشمند نرم افزار داروخانه آزمایشگاه سیستم داروخانه نرم افزار آزمایشگاه نرم افزر آزمایشگاه نرم افزار هوشمندHISسیستم جامع اطلاعات بیمارستان تصویربردای آندوسکوپی
مرجع خبر : htpp://houshmand.ir

نرم افزار درمانگاه

نرم افزار آزمایشگاه

نرم افزار تصویربرداری

نرم افزار داروخانه