زیر سیستم انبار


مدیریت کالاهای موجود در مرکز درمانی و مواد  مصرفی مورد نیاز بابت خدمات و انبار گردانی کالاهای موجود در بخش های مختلف مراکز درمانی نیازمندی ما را برای طراحی ماژول انبار تعریف کرد. انبار گردانی کالاهای و مواد مصرفی داخل بخش های مختلف و کالاهای موجود در داروخانه به صورت یکپارچه توسط این ماژول صورت می پذیرد. اتصال ماژول انبار به سایر بخش ها و داروخانه ازجمله مزایای نرم افزار یکپارچه مدیریت مراکز درمانی می باشد که مدیریت کالاها به صورت یکپارچه داخل ماژول انبار انجام می پذیرد.

 

 

 

           امکانات

   تعریف نامحدود انبار داخل ماژول انبار

  تعریف کالا بر اساس صفات نام شرکت، گروه بندی، واحد سنجش، شکل کالا، ماهیت کالا و...

   انتقال کالا بین انبار های مختلف

   تعریف حد سفارش و حد انقضا برای کالاهای موجود

  مشاهده گردش کالا، داخل انبار داخل کاردکس کالا به تفکیک تاریخ های در خواستی

   امکان تعریف دسته بندی های فرعی برای هر کالا

  گرفتن گزارشات جامع انبار گردانی برای هر کالا

   اتصال به بخش مواد مصرفی بابت انبار گردانی به تفکیک هر بخش برای هر خدمت

  تعریف واحد سنجش کالا

جهت دریافت کاتالوگ اینجا کلیک کنید

نرم افزار درمانگاه

نرم افزار آزمایشگاه

نرم افزار تصویربرداری

نرم افزار داروخانه