نرم افزار مدیریت درمانگاه


                                                                                                   

    امکان تشکیل پرونده برای بیمارپس ازاولین مراجعه و استفاده از اطلاعات پرونده

    امکان ایجاد و توسعه پرونده الکترونیک برای بیماران به منظور به کارگیری در تمامی بخش ها و زیرسیستم های همه مراکز درمانی.

    امکان ارسال پیام خوش آمد گویی بلافاصله پس از تشکیل پرونده بیمار جدید

    امکان ارسال پیامک جهت پیگیری های پس از درمان و کنترل کیفیت( QC  )  به صورت اتوماتیک

    امکان ثبت و ذخیره همه قراردادها و مشخص نمودن درصد تخفیف و سهم سازمان مربوطه                    

    امکان ثبت اطلاعات مراجعات و معالجات انجام شده و آرشیو معالجات برای هر بیمار بر اساس کد بیمار.

    امکان تعریف پارامترهای بالینی جهت تولید فرمهای تخصصی برای پرونده بیمار(فرم ساز)

    امکان مشاهده سیر تغییرات پارامترهای تعریف شده در فرم های تخصصی به صورت نمودار

   امکان اعلام نوبت به صورت صوتی

    امکان ادغام صندوق و پذیرش یا مستقل از هم به انتخاب مرکز

    امکان رزرو و نوبتدهی به بیماران از طریق برنامه Scheduler  با امکاناتی  همچون مشاهده تمامی نوبت های ثبت شده

    در view های مختلف، مانند دیدگاه های روزانه و هفتگی وماهانه .

    امکان ثبت CallerID و انتخاب پزشک و خدمت مورد تقاضا  ، هنگام تماس بیمار جهت رزرو نوبت .

   امکان اتصال به سیستم پیامک جهت  یادآوری وبه بیمار

   و ...

جهت دریافت کاتالوگ مدیریت درمانگاه کلیک کنید

 

                             

 

 

 

 

نرم افزار درمانگاه

نرم افزار آزمایشگاه

نرم افزار تصویربرداری

نرم افزار داروخانه