مهمان گرامی، خوش آمدید [ ورود ]
Skip Navigation Links
کد خبر : 1241
دسته بندی : اخبار شرکت
تاریخ خبر : 1396/04/25

نسخه جدید نرم افزار مدیریت مراکز درمانی هوشمند منتشر شد.


نسخه : 96.04.17.01

تاریخ ارائه : 18/04/96

تغییرات :

از این پس، در فرم پذیرش آیتم درمانگاه، در صورتی که پزشک عوض شود، خدمات پذیرش شده پاک می شود و در صورتی که پزشک خدمت پیش فرض داشت، خدمت پیش فرض به صورت اتوماتیک اضافه می گردد.

از این پس، در فرم آیتم پذیرش درمانگاه فقط نوع پذیرش سرپایی و پکیجی لیست می شود و در صورتی که بیمار پیش فرضی غیر از این دو را تنظیم کرده باشد به صورت خودکار روی سرپایی تنظیم می شود.

در فرم آیتم تعریف خدمت در صورتی که نام خدمت خالی باشد، اجازه ی ثبت به کاربر نخواهد داد.

امکان بازیابی لیست انتظار در فرم لیست صندوق براساس ساعت در تنظیمات اضافه شد. مقدار پیش فرض برابر با 24 ساعت یعنی یک شبانه روز می باشد.

امکان بازیابی لیست انتظار به صورت اتوماتیک که مدت زمان رفرش آن نیز در تنظیمات لحاظ شده است. پیش فرض آن 15 ثانیه است.

در فرم آیتم پذیرش  درمانگاه در صورتی که اطلاعات از طریق سریال دفترچه بارگذاری شود، تاریخ اعتبار و معرف نیز بارگذاری می شود.

امکان پذیرش پکیجی از نو بازسازی شده است.

امکان تخصیص پرداخت پکیجی به صندوق در حالتی که پذیرش و صندوق مجزا باشد اضافه شد. در این حالت کاربر پذیرش می تواند از منوی عملیات، گزینه ی ارسال به صندوق را انتخاب نموده و در پنجره ی ظاهر شده، پس از انتخاب پکیج مورد نظر، مبلغ را تنظیم و ثبت می نماید. این آیتم در لیست انتظار صندوق قرار می گیرد. در صورتی که پذیرش و صندوق یکپارچه باشد، این مقدار مستقیما وارد صندوق می شود.

اصلاح برخی موارد در پذیرش پکیجی مانند اصلاح عدم نمایش صحیح شماره پکیج جاری  در رسید پکیجی، اصلاح مشکل عدم نمایش اطلاعات بیمار در رسید پکیج و ...

بهینه سازی هایی در UI فرم لیست صندوق

از این پس در فرم لیست صندوق، اگر کاربر روی ابطال قبض کلیک کند، قبل از شروع عملیات به کاربر هشدار می دهد و امکان بروز خطای کاربری را به حداقل می رساند.

در فرم آیتم پذیرش، در صورت استفاده از شماره پرونده جهت بارگذاری اطلاعات بیمار، اطلاعات سریال دفترچه بارگذاری نخواهد شد.

در فرم آیتم پذیرش، در صورت وارد نمودن شماره سریال دفترچه، کد ملی نیز استخراج و در فیلد مربوطه نمایش داده خواهد شد.

از این پس با اضافه شدن فیلدی به نام اجباری بودن سریال دفترچه در فرم تعریف بیمه، در فرم آیتم پذیرش در صورتی که بیمه ای دارای این قابلیت باشد، در زمان ثبت پذیرش، فیلد سریال دفترچه و صفحه را بررسی می کند، در غیر اینصورت، اطلاعات شماره بیمه را بررسی می کند.

افزوده شدن فیلد خدمات در گزارش چاپی بیمه در فرم لیست پذیرش.

از این پس در فرم آیتم پذیرش، در صورتی که اطلاعات بیمار مثل نام و نام خانوادگی و یا نام پدر  در سیستم وجود داشته باشد، در صورتی که حتی یک آیتم هم پیدا شد به کاربر اعلام میکند. قبل از این در صورتی که فقط یک آیتم پیدا می کرد، آنرا به عنوان بیمار جاری در نظر می گرفت.


کلمات کلیدی : سونوگرافی رادیولوژی مطب درمانگاه نرم افزار درمانگاه نرم افزار مطب دندانپزشکیMRIبیمارستان فیزیوتراپی هوشمند داروخانه نرم افزار هوشمند نرم افزار داروخانه آزمایشگاه سیستم داروخانه نرم افزار آزمایشگاه نرم افزر آزمایشگاه نرم افزار هوشمندHISسیستم جامع اطلاعات بیمارستان تصویربردای آندوسکوپی
مرجع خبر : http://www.houshmand.ir