مهمان گرامی، خوش آمدید [ ورود ]
Skip Navigation Links
کد خبر : 2912
دسته بندی : اخبار فناوری
تاریخ خبر : 1400/12/22

تصویب تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در دانشگاه‌های علوم پزشکی


به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ با حکم معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرپرست اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
 
متن حکم دکتر کمال حیدری به شرح زیر است:
 
«ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﯼ ﺩﮐﺘﺮﺻﺎﺑﺮﺟﺒﺎﺭﯼ ﻓﺎﺭﻭﺟﯽ
 
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻋ� ﻤﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﺗﺨﺼﺺ، ﺣﺴﻦ ﺳﻮﺍﺑﻖ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﻭ ﺗ� ﺮﺑﯽ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﻦ ﺍﺑﻼﻍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺍﺩﺍﺭه ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﻣﯽ‌ﺷﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺍﯾﻨ� ﺎﻧﺐ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪﺍﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﻭ ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺑﻼﻏﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩه ﻭ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﯾﮋه ﺟﻬﺖ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻌﯿﯿﻦ شده ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎﺩﯼ، ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺪﺑﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﻬﺮه‌ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﯼ‌ﻫﺎﯼ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﺯه ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺣﻮﺯه‌ﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺗﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﺍن‌شاﺀﺍﻟ� ﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﺗﻼﺵ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ‌ﻫﺎﯼ ﺟﻨﺎﺏﻋﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﺭﺷﺪ ﻭ ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﯿﻬﻦ ﻋﺰﯾﺰﻣﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.»
 
همچنین روز گذشته در سومین جلسه قرارگاه عملیاتی حمایت از سلامت خانواده و جوانی جمعیت، تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور به تصویب رسید.
 
محمد هاشمی، سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت گفت: در سومین جلسه قرارگاه عملیاتی حمایت از سلامت خانواده و جوانی جمعیت که با حضور دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، مسئولان هریک از کمیته‌های تشکیل شده، مجموع اقدامات صورت گرفته طی یک هفته اخیر را تشریح کردند.
 
وی ادامه داد: وزیر بهداشت در ادامه و پس از استماع اظهارات هریک از حضار جلسه، دستور تشکیل قرارگاه جوانی جمعیت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور را صادر کرد.
 
هاشمی تصریح کرد: پس از دستور دکتر عین اللهی با اجماع نظر حضار، رییس، اعضای حقیقی و حقوقی قرارگاه جمعیت در دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شدند.
 
سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت عنوان کرد: براساس مصوبه این جلسه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی به عنوان مسئول قرارگاه، معاون بهداشت به عنوان جانشین و دبیر، معاون درمان، معاون پژوهشی، معاون توسعه، معاون فرهنگی و دانشجویی، معاون آموزشی، مدیرکل بیمه سلامت استان، مدیر روابط عمومی دانشگاه، مدیر بازرسی دانشگاه، مدیریت سلامت خانواده به عنوان اعضا و همچنین سه نفر از اعضای هیات علمی، صاحب نظران(ترجیحا بانوان) با معرفی معاون بهداشت و ابلاغ رییس دانشگاه به عنوان تشکیلات قرارگاه جوانی جمعیت در دانشگاه های علوم پزشکی کشور معرفی خواهند شد.

کلمات کلیدی : سلامت، خانواده، جوانی
مرجع خبر : www.tasnimnews.com