مهمان گرامی، خوش آمدید [ ورود ]
Skip Navigation Links

مدیریت زمانبندی فعالیت ها، ابن بار از طریق رایطب!

تنظیم و کنترل فعالیت های زمانبندی شده و اتوماتیک یکی از دغدغه ها و چالش های پیش روی مدیران فناوری اطلاعات در سازمان های بزرگ است. تهیه نسخه ی پشتیبان به صورت منظم، ارسال ایمیل، پیامک و ... نمونه ای از فعالیت هایی است که معمولا در سازمان ها بصورت اتوماتیک انجام می شود. در مراکز درمانی به دلیل حساسیت اطلاعات و همچنین نرخ رشد سریع داده ها در بانک های اطلاعاتی، ضرورت ایجاد و کنترل این فعالیت ها بیش از هرچیزی اهمیت دارد. اما چالش پیش رو، حضور یک متخصص بانک اطلاعاتی در مجموعه می باشد که مسلط به امور باشد و بتواند پیچیدگی های پیاده سازی این فعالیت ها رو حل نماید. اکنون این فرایند در سیستم رایطب گنجانده شده، بطوری که پیچیدگی های پیاده سازی کم و روی بهره وری تمرکز شده است تا به سریعترین و بهترین شکل، این فعالیت های اتوماتیک ایجاد و اجرا گردد. در حال حاضر این قابلیت در نسخه های پیشرفته رایطب و همچنین باشگاه مشتریان پیاده سازی و فعال گردیده و برای مراکزی که از سیستم های ذکر شده استفاده می کنند بصورت بروز رسانی در دسترس می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این آدرس مراجعه نموده و درخواست خود را ثبت نمایید.